دبیر خانه ریاضی ابتدایی استان اصفهان

بازی و ریاضی شماره (1)

نام بازی: نردبان کسر  پایه :چهارم وپنجم هدف :مهارت در شناخت کسر های مساوی 


وسایل لازم :

1) ده مربع کوچک روی مقوا ببرید و روی هر یک، کسر های ( یک دوم، یک سوم ،یک ششم ،

دو ششم ،یک نهم ، دو نهم ، سه نهم ، یک هیجدهم ، دو هیجدهم ، سه هیجدهم ) را بنویسید .

2) مداد رنگی برای هر بازیکن

3) روی یک صفحه کاغذ مطابق شکل زیر یک نردبان رسم کنید .                                                                           

  روش بازی :


1) کارت هایی که روی آن ها کسرها نوشته شده را داخل یک قوطی بریزید .


2) هر بازیکن یک کارت بر می دارد وروی آن را می خواند . کسر هر بازیکنی که بزرگ تر از

 بازیکن دیگر باشد باید نردبان را با مداد رنگی به اندازه ی کسرش رنگ کند .

3) هر باریکن کارتی را که از قوطی بیرون آورد باید کنار بگذارد .به ترتیب هر بازیکن یک کارت از

قوطی بیرون می آورد وبازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند .

4) اگر بازیکنی که کسر وی بزرگ تر است نتوانست نردبان را به اندازه ی کسرش رنگ کند

بازیکن ها کارت های خودشان را در قوطی ریخته و کارت دیگری بر می دارند .

5) اگر دو کسر مساوی باشند آن ها را داخل قوطی ریخته و دوباره هر بازیکن یک کارت از

قوطی بیرون می آورد .

6) برنده کسی است بیش ترین قسمت نردبان را رنگ کرده باشد.


+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:37  توسط عابدینی - حمیدفر  |